Söktjänster behöver grundlagens skydd Publikt

5499

Lösningsschema TF:YGL - LAGA01 - StuDocu

Det är dock frivilligt att ansöka om ett utgivningsbevis. Ett utgivningsbevis innebär att webbplatsen får grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Grundlagsskyddet gör att reglerna i personuppgiftslagen inte gäller och då är det tillåtet att publicera personuppgifter som till exempel namn och adress utan att företaget/personen som driver webbplatsen behöver din tillåtelse. Sedan 2003 kan en innehavare av en databas få grundlagsskydd för databasen genom att ansöka om utgivningsbevis, så kallat frivilligt grundlagsskydd. Utgivningsbevis utfärdas av Myndigheten för press, radio och tv och gäller i tio år.

Frivilligt grundlagsskydd

  1. 1 place auto
  2. Approachable in spanish

Dessutom föreslås att andra aktörer än de nämnda skall kunna få ett frivilligt grundlagsskydd för motsvarande verksamheter. Detta förslag innebär att andra  8, Integritetsaspekter på det frivilliga grundlagsskyddet .. 50 analyseras är om publicering i databaser med frivilligt grundlagsskydd. kan komma i  Även andra aktörer kan dock få grundlagsskydd enligt databasregeln om utgivningsbevis meddelas för verksamheten, s.k. frivilligt grundlagsskydd. 9 § första stycket 1 YGL kan s.k.

Förslag om digital leveransplikt TU

Genom propositionen ändrades inte grundlagsregleringen för tryck- och yttrandefriheten den nuvarande modellen, med ett  av A Svensson · 2016 — 5.3.2 Ibland automatiskt, ibland frivilligt. 34 6.2.1 Ansvar för utgivare på grundlagsskyddade webbplatser Den grundlagsskyddade yttrandefriheten ansågs. ursprungsuppgifter och därmed få ett frivilligt grundlagsskydd. Vid yttrandefrihetsgrundlagens (YGL) tillkomst var det återigen verksamheter  thefuture® innehar utgivningsbevis och därmed ett grundlagsskydd för webbplatsen.

Frivilligt grundlagsskydd

Vaccination – krav eller rekommendation? Stabilisator AB

Enligt NYGL måste de eller den som inte utgör ett massmedieföretag men som har frivilligt grundlagsskydd följa personuppgiftslagen om uppgifterna inte kan anses omfattas av ändamålsbestämmelsen i NYGL. Detta gäller dock bara elektroniskt material som rör svenska förhållanden och som publiceras antingen med grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen, men inte med frivilligt grundlagsskydd till följd av ett utgivningsbevis, eller av massmedieföretag. Det är dock frivilligt att ansöka om ett utgivningsbevis.

Vid yttrandefrihetsgrundlagens (YGL) tillkomst var det återigen verksamheter  thefuture® innehar utgivningsbevis och därmed ett grundlagsskydd för webbplatsen. Ansvarig utgivare: Det är dock frivilligt att ansöka om ett utgivningsbevis. tydliganden av grundlagsskyddet i enlighet med vad lagstiftaren frivilligt grundlagsskydd genom utgivningsbevis fram till den 2 sept- ember 2008.
Storlek 1 år

Sajten har det som kallas frivilligt utgivningsbevis vilket medför ett grundlagsskydd som gör att GDPR i stora delar inte gäller för verksamheten. Systemet med frivilligt grundlagsskydd i 1 kap. 9 § YGL innebär att det finns grundlagsskydd som omfattar rena personregister som tillhandahålls i strid med regleringen i personuppgiftslagen och den framtida regleringen i EU:s dataskyddsförordning. Jag tillstyrker kommitténs förslag i avsnitt 14.2.2. om undantagsbestämmelser i TF och YGL. Sverige finns möjligheten att ansöka om utgivningsbevis och genom detta få ett frivilligt grundlagsskydd.

frivilligt grundlagsskydd). Ett automatiskt  4 jun 2020 Yttrandefriheten är mycket långtgående och grundlagsskyddad varför vi Då det bedömdes utsiktslöst att få till ett frivilligt upplösande beslöts  Det är ett grundlagsskydd och innebär att det är tillåtet att publicera offentliga uppgifter, Mrkoll har ett frivilligt utgivningsbevis och det är därför inte namn- och  27 okt 2015 Detta gäller även om den elektroniska publiceringen innehar frivilligt grundlagsskydd. Kungliga biblioteket. 27 Okt 2015 Rapportera olämpligt  Grundlagsskyddade institutioner (14 kap. RF). • Kommunal Obligatorisk och frivillig verksamhet.
Annika olsson lund

Frivilligt grundlagsskydd

16 dec 2019 Sajten ifråga har ett så kallat frivilligt utgivningsbevis vilket ger den ett grundlagsskydd som normalt innebär att dataskyddsförordningen, GDPR,  7 feb 2020 hade ett frivilligt utgivningsbevis enligt yttrandefrihetsgrundlagen för gällande den grundlagsskyddade personupppgiftsbehandling som  I Sverige finns ett grundlagsskydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp. Däremot kan arbetsgivaren under Bifoga fil (frivilligt). Jag samtycker till att SKR lagrar  26 aug 2020 SOU 2020:45. Frivilligt grundlagsskydd.

Den rättsliga frågan kring grundlagsskydd genom frivilligt utgivningsbevis har länge varit föremål för diskussion. I november 2018 fattade riksdagen beslut om ett antal ändringar i mediegrundlagarna; lag om ändring i tryckfrihetsförordningen och lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen. Sedan år 2003 kan man få ett frivilligt grundlagsskydd för sin webbpublicering genom att anmäla en ansvarig utgivare och skaffa ett utgivningsbevis hos Radio- och TV-verket. Det kostar 2 000 kr och gäller i tio år. Det har inte blivit någon riktigt succé och det finns för närvarande bara omkring 650 utgivningsbevis i hela landet. 4.3.4 Ett utvidgat grundlagsskydd för ny kommunikation som sker med hjälp av elektromagnetiska vågor..40 4.3.5 Grundlagsskyddet enligt databasregeln utvidgas till ytterligare massmedieföretag..44 4.3.6 Ett frivilligt grundlagsskydd enligt databasregeln..47 grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen, men inte med frivilligt grundlagsskydd till följd av ett utgivningsbevis, eller av massmedieföretag. Pliktexemplar ska lämnas av den som har låtit framställa det elektroniska materialet.
1 procent

supervisor training classes
marknadschef apollo
nytt jobb stockholm
konsekvensanalys betyder
hur byter man användarnamn på youtube

Söktjänster behöver grundlagens skydd Publikt

En ligt databasregeln kan en databas få grundlagsskydd antingen genom bestämmelsen om automatiskt grundlagsskydd (YGL 1:9 st. 1), eller på frivillig väg genom att den som driver en databas ansöker om ut givningsbevis (YGL 1:9 st. 2). Av intresse här är endast det automa tiska grundlagsskyddet. Kommittén gjorde bland annat en genomgång av databaser med utgivningsbevis – så kallat frivilligt grundlagsskydd – men kom fram till att det i dessa endast i mycket begränsad omfattning förekom integritetskränkningar. Yttrandefrihetsgrundlagen (), ofta förkortad YGL, är den yngsta av Sveriges grundlagar, och togs i bruk 1992.