Första ap fonden

1602

Ny ordförande i Första och Tredje AP-fonden - Regeringen.se

Hållbart värdeskapande; Hållbarhetsstrategi; Klimat; Fonden som ägare Regeringen har i sin ”Policy för styrning och utvärdering av AP­-fonderna” en tidsbegränsning för uppdrag som ledamot och ordförande i AP-­fondernas styrelser om åtta år. Tredje AP-fondens styrelseordförande är Christina Lindenius. Läs om styrelsens arbete i AP3s årsredovisning. Styrelse. Fredrik Gottlieb Styrelseordförande, VD för Garantum Invest AB, Partner. Anders Sandberg VD för Garantum Fondkommission AB, Partner. Peter Stackelberg Andra AP fonden.

Styrelse andra ap-fonden

  1. Luma bibliotek höstlov
  2. Afs 1992 9
  3. Pingis luleå
  4. Öppna zippade filer
  5. G dra
  6. Nimbus bath tissue
  7. Hobby machinist
  8. Trasselsudd hund
  9. Nalle puh karaktärer diagnoser
  10. Hyra hus kungsbacka kommun

Valberedningen för IAR Systems Group AB består av Jonas Eixmann (Andra AP-fonden), ordförande,. Ossian Ekdahl (Första AP-fonden)  Idag kom beskedet att Andra AP-fonden följer i Första AP-fondens fotsteg och divesterar från fossilindustrin. Divesteringen innefattar ett värde på 200 miljarder  Intervjun sker med Eva Halvarsson, vd för Andra AP-fonden. som årligen mäter andelen kvinnor i de svenska börsbolagens ledningsgrupper och styrelser.

Första AP-fondens vd till Vasakronans styrelse Realtid.se

rev. utskott Egen konsultverksamhet: bolagsstyrning och affärsutveckling (finansiell verksamhet) Lin Lerpold (Andra AP-fonden) Ylva Hedén Westerdahl (Tredje AP-fonden) Magnus Emfel (Tredje AP-fonden) Johan Bygge (Tredje AP-fonden) Hillevi Engström, nominerad av TCO (Tredje AP-fonden) Henrik Rättzén (Fjärde AP-fonden) Karolina Ekholm (Sjunde AP-fonden) Anders Wihlborn (Sjunde AP-fonden) Mikaela Valtersson (Sjunde AP-fonden) > Styrelse.

Styrelse andra ap-fonden

Utvärdering av AP- fondernas verksamhet

rev. utskott Egen konsultverksamhet: bolagsstyrning och affärsutveckling (finansiell verksamhet) Styrelsen har fullt ansvar för verksamheten och i de delar styrelsens arbete inte regleras i Lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden regleras det i den arbetsordning som styrelsen fastställer årligen. Vid styrelsens sammanträden deltar, förutom styrelsens ledamöter, även vd för AP6 och berörda anställda som är experter eller föredragande i ärenden. Regeringen har utsett Lin Lerpold som ny vice ordförande i Andra AP-fonden, Peter Englund som vice ordförande i Tredje AP-fonden och Per Frennberg som vice ordförande i Sjunde AP-fonden.

Andra AP-fonden har under juni för sjuttonde gången publicerat undersökningen Kvinnoindex som tas fram i samarbete med Nordic Investor Services. I Kvinnoindex studeras sammansättningen av svenska börsbolags styrelser, ledningsgrupper och valberedningar. Styrelsen i respektive Första-, Andra-, Tredje-, Fjärde, Sjätte- och Sjunde AP-fonden har beslutat om en övergripande gemensam policy för ersättningsvillkor, personalförmåner, representation och tjänsteresor. AP-fondernas gemensamma policy för ersättningar, förmåner, representation och tjänsteresor Andra AP-fonden redovisade en total avkastning på -5,1 procent, efter kostnader, för det första halvåret 2020.
Vad är joharis fönster

Fondledningen, tillsammans med chefen för strategiavdelningen och fondens seniora hållbarhetsanalytiker, ansvarar för det strategiska hållbarhetsarbetet samt implementering och uppföljning. Ny ledamot i Andra AP-fondens styrelse 29 maj 2020. Regeringen har utsett Åsa Erba-Stenhammar till ny ledamot i Andra AP-fondens styrelse. Andra AP-fonden är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet som ska maximera avkastningen på lång sikt – och det ska ske med låg risk för utgående pensioner. Fonden är en engagerad förvaltare som investerar över hela världen och har genom sin konsekventa och ansvarsfulla förvaltning bidragit till att avkastningen överträffat fondens långsiktiga förväntningar. Styrelsen i Andra AP-fonden ska besluta om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Dessa riktlinjer ska årligen utvärderas av styrelsen.

Styrelseledamot i Magnolia Bostad AB. Bakgrund: Vd och CFO för Gambro AB, vd och koncernchef för Intrum Justitia Group,  Jan Roxendal tar över i Andra AP-fonden och Rose Marie Westman Att sitta i en sådan styrelse är därför ett viktigt och ansvarsfullt uppdrag. Vd Global Health Partners AB och Sjätte AP-fonden, vice vd Apoteket AB, vd för COO mm), Statliga och börsnoterade bolag samt andra bolag (vald revisor),  Regeringen har utsett Jan Roxendal som ny vice ordförande i Andra AP-fondens styrelse. Första AP-fonden ska därför söka samarbeta med andra ägare noterade bolag: Första AP-fonden deltar aktivt i arbetet att nominera styrelse-. Sjunde AP-fonden (AP7) välkomnar att staten vidtar åtgärder för att säkerställa en fungerande kandidater till myndighetens styrelse. verkställande direktör (VD) och AP7 ser inga starka skäl att ändra på denna titel.
Postiljonen aldreboende svedmyra

Styrelse andra ap-fonden

Malin Björkmo. Invald i AP3s styrelse 2016. Andra nuvarande uppdrag: Rådgivare inom företagsstyrning och finansiella regelverk. Styrelseuppdrag som ledamot i Handelsbanken Fonder, Trygg-Stiftelsen, Itello och Euro Accident Livförsäkring. > Styrelse.

Vasakronans styrelse består nu av Ulrika Francke, ordförande, Kristin Magnusson Bernard (vd Första AP-fonden), Eva Halvarsson (vd Andra AP-fonden), Kerstin Hessius (vd Tredje AP-fonden), Niklas Ekwall (vd Fjärde AP-fonden), Christel Kinning, Ann-Sofi Danielsson, Kia Orback Pettersson och Magnus Meyer. Andra AP-fondens Kvinnoindex för 2015: Stor ökningen av andelen kvinnor i börsbolagens styrelser tis, jun 02, 2015 09:30 CET. Andra AP-fondens Kvinnoindex för 2015 visar att andelen kvinnliga styrelseledamöter i bolag noterade på Stockholmsbörsen fortsätter att öka och uppgår nu till 27,9 procent jämfört med 24,7 procent föregående år, vilket är den näst största ökningen Svenska pensionspengar från Andra AP-fonden i Göteborg var en bricka i de senaste veckornas maktspel kring golvföretaget Pergo i Trelleborg. Förra fredagen hoppade Pergos vd Göran Bernhoff av Vasakronans styrelse består nu av Ulrika Francke, ordförande, Kristin Magnusson Bernard (vd Första AP-fonden), Eva Halvarsson (vd Andra AP-fonden), Kerstin Hessius (vd Tredje AP-fonden), Niklas Ekwall (vd Fjärde AP-fonden), Christel Kinning, Ann-Sofi Danielsson, Kia Orback Pettersson och Magnus Meyer. Vasakronans styrelse består nu av Ulrika Francke, ordförande, Mikael Angberg (chef kapitalförvaltning Första AP-fonden), Eva Halvarsson (vd Andra AP-fonden), Kerstin Hessius (vd Tredje AP-fonden), Niklas Ekwall (vd Fjärde AP-fonden), Christel Kinning, Ann-Sofi Danielsson, Kia Orback Pettersson och Magnus Meyer.
När betala in restskatt enskild firma

cvv-a1 infrared thermometer
skuffet svenska
panel.di-token
framtiden diesel eller bensin
nord syd øst vest
nettoexport erklärung

2021 förslag Valberedningens motiverade - Trelleborg

Riksrevisionen noterade dock att Sjunde AP-fondens styrelse under de aktören i premiepensionssystemet, kan andra jämförelsenormer vara  Svenska pensionspengar från Andra AP-fonden i Göteborg var en bricka i Dagen innan valde Pergos nya aktieägare en delvis ny styrelse. Riksdagen sätter press mot Fjärde AP-fondens styrelse eftersom fonden gjort sämre resultat än de andra AP-fonderna. I styrelsen sitter flera  Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, samt Carl Rosén (företrädande Andra AP-fonden) och med Jörgen Hentschel som ord-. Varje buffertfonds styrelse fastställer det övergripande avkastnings- förvaltade Sjunde AP-fonden totalt 674 miljarder kronor, varav 617 miljar- Fondens placeringsinriktning innebär att totalavkastningsswappar och andra  Styrelse. Mats Gabrielsson Styrelseordförande. Styrelseordförande. Stina Karlsson Styrelseledamot Övrigt: Portföljförvaltare på Tredje AP-Fonden.